• Home
  • Nieuws
  • Persberichten

Proefproject ‘Goed gefundeerd!’ 11 februari officieel van start

Na vier druk bezochte informatiebijeenkomsten is het proefproject ‘goedgefundeerd!’ woensdag 11 februari jl. officieel van start gegaan. Het gaat om een  buurtgerichte aanpak van funderingsproblemen in het Kleiwegkwartier in Rotterdam. De ruim 300 eigenaren die één van de informatiebijeenkomsten hebben bezocht, toonden zich kritisch maar vooral opgelucht. Er komt een gedegen onderzoek naar eventuele funderingsproblemen dat voor deze wijk duidelijkheid biedt.

De pilot is een gezamenlijk initiatief van de Bewonersinitiatiefgroep Kleiwegkwartier (BIK), het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), gemeente Rotterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Samen met een groot aantal deskundigen gaan zij hun schouders zetten onder dit proefproject.

Na een jaar moet er een voorbeeldplan liggen dat ook in andere buurten of wijken van Rotterdam en andere steden kan worden gebruikt. Dit betekent funderingsonderzoek per blok woningen en dus duidelijkheid over eventuele funderingsproblemen. In het plan komen ook oplossingen van de problemen aan bod en mogelijkheden voor het voorkomen en/of uitstellen van nieuwe problemen.  Daarnaast is er aandacht voor oplossingen van eventuele financieringsproblemen. In dit proefproject wordt uiteindelijk duidelijk gemaakt waar, wanneer er wat zou moeten gebeuren om de funderingsproblematiek optimaal aan te pakken en ook waar er niets aan de hand is.

De proef vindt plaats in het Kleiwegkwartier omdat de buurt vanwege funderingsproblemen is aangemerkt als risicogebied. In 16 straten zijn eigenaren bezig met de problematiek. In de Lisbloemstraat is al 2 jaar geleden een begin gemaakt met funderingsherstel, evenals op locaties in de Baroniestraat, Violenstraat en Rozenlaan. Vooral de acute ontruiming van panden in de Margrietstraat hebben de funderingsproblematiek in het Kleiwegkwartier prominent op de kaart gezet.

Bij veel eigenaren heerst onduidelijkheid over de staat van de fundering van hun pand. Dat bleek uit de vier informatiebijeenkomsten die op 4 en 11 februari in de Oranjekerk zijn gehouden. Ook werden vragen gesteld over de verantwoordelijkheid van de diverse partijen zoals waterschap, gemeente en verhuurders. Na presentaties over de aanpak van het project was er ruimte voor een open discussie. Duidelijk werd dat niets doen geen optie is. Na afloop van elke informatiebijeenkomst was er zelfs applaus voor de initiatiefnemers.

De komende maand worden alle bestaande gegevens geïnventariseerd. Daarna gaat er funderingsonderzoek per blok woningen plaatsvinden. Vervolgens worden de resultaten van de onderzoeken vertaald in een programma van aanpak. Eind van dit jaar ligt er naar verwachting een integrale aanpak van de funderingsproblematiek in een buurt.

Noot voor de redactie:

Projectleider Ruud van Workum van ‘goedgefundeerd!’ is bereikbaar via 06-145 98 739.