• Home

grondwater op peil!

In vervolg op de pilot 'goed gefundeerd!' die in 2015-2016 heeft plaatsgevonden, is als vervolg hierop de pilot 'grondwater op peil!' in gang gezet.

Deze website is dan ook een voortzetting van die van de eerstgenoemde pilot, en zal in de loop der tijd aangevuld worden met de stand van zaken van de vervolgpilot.

 

 


Twitter response: "Could not authenticate you."