Bewonersavond ‘grondwater op peil!’

Tijdstip: 4 april, 19:30 uur

Locatie: Oranjekerk, Rozenlaan 20

Woont u in de Bloemenbuurt Oost of West of in de Gravenbuurt en vraagt u zich ook af hoe het nu zit met het grondwaterpeil en de houten paalfundering onder uw woning. Welke maatregelen worden er wanneer genomen? Komen de palen nog voorgoed onder water te staan?  Wat kan ik doen aan een vochtige kruipruimte? Wat vinden bewoners van waterover- en wateronderlast? Als dit u bezighoudt dan kunt u het beste deze avond maar vast in uw agenda noteren. De initiatiefgroep GOP (actieve bewoners en ondergetekende) organiseert deze avond.

De initiatiefgroep GOP bestaat sinds 10 juli 2017. De meeste eigenaren waren ook actief betrokken bij het project ‘goed gefundeerd!’. Ons motto is natte palen en droge voeten en het liefst zo snel mogelijk. Op 4 oktober 2017 organiseerden we een eerste door 120 eigenaren bezochte avond

Nu een vervolg. Er gaat wat gebeuren. Op 14 februari vierden we met  de gemeente en het hoogheemraadschap de symbolische start van de aanleg van pomp en persleiding voor de aanvoer van oppervlaktewater. De nieuwe riolering in de Bloemenbuurt heeft al een hogere grondwaterstand tot gevolg. Ophoging van het grondwaterpeil is nodig voor de houten palen. Maar ook de bodem zakt langzaam. Wat is uw mening en wat doet u aan de gevolgen?  Daar gaat deze avond over. Bij het ter perse gaan van deze krant zijn de voorbereidingen net van start gegaan. Hier vast een programma onder voorbehoud:

  • Reportage over bodemdaling van RTV Rijnmond.
  • Resultaten van funderingsonderzoek in Bloemenbuurt West (project Funderingskracht).
  • De waardevolle resultaten en bevindingen van grondwaterpeilmetingen door eigenaren in 2017 waarin enkele behoorlijk natte perioden.
  • De resultaten van de van de enquête ‘grondwater op peil!’ over waterover- en onderlast die bijna 200 eigenaren invulden in januari februari 2018. Wat we er mee doen.
  • De herstart van Code Oranje in april. Er waren aanloopproblemen bij dit landelijke experiment van KCAF met digitale monitoring van grondwaterstanden en vervormingen van gebouwen waar drie blokken in de Bloemenbuurt Oost doen daar aan mee.
  • De stand van zaken Graven- en Bloemenbuurt. Pomp en persleiding, planning, onderzoek Gravenbuurt, aanvoer oppervlaktewater.
  • Vocht, kruipruimten en houten voeren. De producten die te koop zijn en de voor- en nadelen daarvan. Daarvoor is een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. Het doel is u te helpen bij het maken van keuzes.

De volgende keer nemen we tuinen en  achterpaden onder de loep. We hopen u te zien op 4 april.

Met een hartelijke groet teken ik.

Ruud van Workum

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.