start Grondwater Op Peil op 14 februari

Symbolische start Grondwater Op Peil op 14 februari

 

Grondwater op peil is een initiatief van bewoners uit de Graven- en Bloemenbuurt. Ze zochten en vonden samenwerking met de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Op de foto's  de symbolische handeling voor de aanvoer van oppervlaktewater via pomp en persleiding naar de Bloemenbuurt. U ziet  Linda Molenaars (directeur openbare werken Rotterdam)  , Dorenda Gerts  (bestuurder hoogheemraadschap) en Jelle Feenstra (lid van de bewonersgroep 'grondwater op peil!'). Er was ruime publieke belangstelling.

 

Met deze watertoevoer kunnen de houten funderingspalen van de woningen in de Bloemenbuurt weer onder water gezet worden. De paalrot stopt hierdoor. De kans dat veel eigenaren een nieuwe fundering onder hun woning moeten laten aanbrengen wordt hierdoor aanzienlijk verkleind. Een nieuwe fundering kost de eigenaar van een woning gemiddeld 40.000 euro.

De werkzaamheden zullen zonder tegenvallers in juni 2018 zijn afgerond en dan gaat de grondwateraanvulling van start. Het hoogheemraadschap zorgt voor de aanvoer van oppervlaktewater en ontzien daarbij de Bergse plassen vanwege de algenproblematiek. De gemeente zorgt voor de pomp en de persleiding waardoor het grondwaterpeil tot boven het oppervlaktewaterniveau gebracht kan worden. Als dit experiment tot een succes leidt kan het ook elders worden toegepast. Aldus Linda Molenaar. Ze verving wethouder Joost Eerdmans.