Bewonersavond grondwater op peil

Komende woensdag, 4 oktober is er een informatieavond over de nieuwe pilot 'grondwater op peil!'.

Bewoners uit het kleiwegkwartier zijn van harte uitgenodigd in de Oranjekerk, om 19:30.

Zie ook bijgevoegde uitnodiging.

Uitnodiging