• Home
  • Nieuws
  • Laatste nieuws
  • LET OP! De raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) vergadert op WOENSdagochtend 7 september 2016

LET OP! De raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) vergadert op WOENSdagochtend 7 september 2016

De raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) vergadert op WOENSdagochtend 7 september in de raadszaal van het stadhuis. De vergadering is toegankel k voor publiek. Een afvaardiging van de drie bewonersgroepen vraagt aandacht voor de funderingsrisicogebieden. De hoofdconclusie uit de funderingsonderzoeken, die de afgelopen tijd in het proefgebied hebben plaatsgevonden, zijn niet mals. Eigenaren van circa 800 woningen zullen in pakweg tien jaar funderingsherstel moeten plegen omdat het funderingshout droog staat, tenzij het peil van het grondwater terug te brengen is tot het niveau van voor 1985. Kijk voor tijdstip, agenda en stukken op www.rotterdam.nl en raadsinformatiesysteem.