Bericht van projectleider Ruud van Workum

F3O bestuur spreekt onderzoekbureaus over kwaliteit van funderingsonderzoeken

Naar aanleiding van onze klachten over het onder de maat zijn van de funderingsonderzoeken aan het bestuur van F30 heeft op 9 december een overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en de betrokken bureaus. Ik ontving hiervan een verslag. Eerder heb ik het bestuur in staat gesteld van elk bureau één rapport te beoordelen. Hieronder de belangrijkste conclusies van dat gesprek.

Het bestuur trof in alle rapporten slordigheden aan die de betrouwbaarheid schaden. De inhoudelijke kritiekpunten zijn een samenspel van afwijkingen op de richtlijn voor wat betreft de onderzoeksdelen en de inhoudelijke beoordelingsaspecten. Het bestuur mist in alle rapporten een duidelijke analyse. Een onduidelijke, en zelfs foute, analyse kan niet leiden tot een goed advies. Het is aan de onderzoeksbureaus zelf om actie te ondernemen.

Het bestuur heeft de leden voorgesteld nieuwe conceptrapporten te maken waarin de kritiek is verwerkt en deze vervolgens ter beoordeling en bespreking aan de gemeente voor te leggen. Alle bureaus hebben vertrouwen in de te zetten stappen zoals door het bestuur voorgesteld en stemmen er mee in.

Eerder ontvingen jullie als contactpersonen berichten over een bespreking van jullie rapport met de gemeente. Daar is op gereageerd. Er hebben nog geen gesprekken plaatsgevonden omdat de bureaus alle rapporten moeten vernieuwen. Het eerste rapport is net binnengekomen. Na de feestdagen een vervolg. Op de site staat een lijst met de onderzoeken.

Iedereen fijne feestdagen en een mooi 2016

Ruud van Workum
(projectleider, mede namens het team)