Download verslag informatieavond 26 augustus 2015

26aug

Op 26 augustus is er een tweede bijeenkomst geweest, speciaal gericht op contactpersonen. Het blijkt dat er veel betrokkenheid is, maar dat er ook veel vragen zijn. Met name de (te) lage grondwaterstand baart veel zorgen. Het doel van deze avond was echter met name de voortgang van de funderingsonderzoeken te bespreken en te informeren over de stand van de pilot. Waterdeskundigen (van de gemeente) waren daarom niet aanwezig, waardoor deze vragen ook niet allemaal goed beantwoord konden worden. Maar de grondwaterproblematiek staat hoog op de agenda, hier komen we spoedig op terug.
Later in het najaar zal er een (algemene) infoavond gegeven worden, waarin ook dit onderwerp op de agenda staat.

Download verslag informatieavond 26 augustus 2015