• Home
 • Nieuws
 • Laatste nieuws

Verslag infoavond 4 april

Beste Buurtbewoners,

Op 4 april bezochten ongeveer 100 buurtgenoten de avond van Grondwater op Peil. Er staat veel te gebeuren. Daarover werden de aanwezigen uitvoering geïnformeerd. Grondwateraanvulling heeft verschillende kanten. Bij deze informeren wij iedereen uitvoerig. Zelfs uitgebreider als op de avond mogelijk was als het gaat om vochtige kruipruimten en houten vloeren en de grondwatermetingen van bewoners in 2017. De enquête naar ervaringen met  waterover- en wateronderlast werd goed veel ingevuld. Resultaten waar we wat mee kunnen.

Via deze mail kunt u de volgende pdf-bestanden terugvinden:

Op www.grondwateroppeil.nl  vindt u deze informatie ook terug.

De volgende keer gaan we met elkaar aan de slag over tuinen en binnenterreinen.
 
Ik hoop iedereen goed geïnformeerd te hebben.
Met een hartelijke groet,
 
Ruud van Workum

Bewonersavond ‘grondwater op peil!’

Tijdstip: 4 april, 19:30 uur

Locatie: Oranjekerk, Rozenlaan 20

Woont u in de Bloemenbuurt Oost of West of in de Gravenbuurt en vraagt u zich ook af hoe het nu zit met het grondwaterpeil en de houten paalfundering onder uw woning. Welke maatregelen worden er wanneer genomen? Komen de palen nog voorgoed onder water te staan?  Wat kan ik doen aan een vochtige kruipruimte? Wat vinden bewoners van waterover- en wateronderlast? Als dit u bezighoudt dan kunt u het beste deze avond maar vast in uw agenda noteren. De initiatiefgroep GOP (actieve bewoners en ondergetekende) organiseert deze avond.

De initiatiefgroep GOP bestaat sinds 10 juli 2017. De meeste eigenaren waren ook actief betrokken bij het project ‘goed gefundeerd!’. Ons motto is natte palen en droge voeten en het liefst zo snel mogelijk. Op 4 oktober 2017 organiseerden we een eerste door 120 eigenaren bezochte avond

Nu een vervolg. Er gaat wat gebeuren. Op 14 februari vierden we met  de gemeente en het hoogheemraadschap de symbolische start van de aanleg van pomp en persleiding voor de aanvoer van oppervlaktewater. De nieuwe riolering in de Bloemenbuurt heeft al een hogere grondwaterstand tot gevolg. Ophoging van het grondwaterpeil is nodig voor de houten palen. Maar ook de bodem zakt langzaam. Wat is uw mening en wat doet u aan de gevolgen?  Daar gaat deze avond over. Bij het ter perse gaan van deze krant zijn de voorbereidingen net van start gegaan. Hier vast een programma onder voorbehoud:

 • Reportage over bodemdaling van RTV Rijnmond.
 • Resultaten van funderingsonderzoek in Bloemenbuurt West (project Funderingskracht).
 • De waardevolle resultaten en bevindingen van grondwaterpeilmetingen door eigenaren in 2017 waarin enkele behoorlijk natte perioden.
 • De resultaten van de van de enquête ‘grondwater op peil!’ over waterover- en onderlast die bijna 200 eigenaren invulden in januari februari 2018. Wat we er mee doen.
 • De herstart van Code Oranje in april. Er waren aanloopproblemen bij dit landelijke experiment van KCAF met digitale monitoring van grondwaterstanden en vervormingen van gebouwen waar drie blokken in de Bloemenbuurt Oost doen daar aan mee.
 • De stand van zaken Graven- en Bloemenbuurt. Pomp en persleiding, planning, onderzoek Gravenbuurt, aanvoer oppervlaktewater.
 • Vocht, kruipruimten en houten voeren. De producten die te koop zijn en de voor- en nadelen daarvan. Daarvoor is een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. Het doel is u te helpen bij het maken van keuzes.

De volgende keer nemen we tuinen en  achterpaden onder de loep. We hopen u te zien op 4 april.

Met een hartelijke groet teken ik.

Ruud van Workum

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

start Grondwater Op Peil op 14 februari

Symbolische start Grondwater Op Peil op 14 februari

 

Grondwater op peil is een initiatief van bewoners uit de Graven- en Bloemenbuurt. Ze zochten en vonden samenwerking met de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Op de foto's  de symbolische handeling voor de aanvoer van oppervlaktewater via pomp en persleiding naar de Bloemenbuurt. U ziet  Linda Molenaars (directeur openbare werken Rotterdam)  , Dorenda Gerts  (bestuurder hoogheemraadschap) en Jelle Feenstra (lid van de bewonersgroep 'grondwater op peil!'). Er was ruime publieke belangstelling.

 

Met deze watertoevoer kunnen de houten funderingspalen van de woningen in de Bloemenbuurt weer onder water gezet worden. De paalrot stopt hierdoor. De kans dat veel eigenaren een nieuwe fundering onder hun woning moeten laten aanbrengen wordt hierdoor aanzienlijk verkleind. Een nieuwe fundering kost de eigenaar van een woning gemiddeld 40.000 euro.

De werkzaamheden zullen zonder tegenvallers in juni 2018 zijn afgerond en dan gaat de grondwateraanvulling van start. Het hoogheemraadschap zorgt voor de aanvoer van oppervlaktewater en ontzien daarbij de Bergse plassen vanwege de algenproblematiek. De gemeente zorgt voor de pomp en de persleiding waardoor het grondwaterpeil tot boven het oppervlaktewaterniveau gebracht kan worden. Als dit experiment tot een succes leidt kan het ook elders worden toegepast. Aldus Linda Molenaar. Ze verving wethouder Joost Eerdmans. 

Bloemenbuurten krijgen hoger grondwater

Ruud van Workum, de projectleider van het afgesloten project Goed Gefundeerd! en nu van het nieuwe project ‘Grondwater Op Peil’ (GOP), geeft in de Buurtkrant regelmatig een update. In de bijdrage in nummer 5 kondigde hij de bewonersavond van woensdag 4 oktober aan. Nu het vervolg. Het woord is aan Ruud van Workum:

Continue Reading

Landelijk fonds funderingsherstel van start

Woningeigenaren kunnen vanaf 23 oktober 2017 een lening afsluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om urgent funderingsherstel aan de woning te financieren.
Bodemdaling, klimaatverandering, veranderende grondwaterstanden: binnen 15 jaar kampen 35.000 woningen in Nederland met funderingsproblemen. En op de lange termijn bestaat bij ruim 400.000 woningen in Nederland het risico dat de woningeigenaar te maken krijgt met een funderingsprobleem.De Funderingslening wordt alleen verstrekt aan eigenaar-bewoners van woningen gelegen in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het fonds. Op dit moment zijn dit de gemeenten Zaanstad en Rotterdam. Gesprekken met kandidaat gemeenten en provincies zijn in volle gang.

Lees hier het volledige persbericht.

En lees hier ook het artikel dagblad 010 of op de site van SVn.

 

 

Verslag bewonersavond grondwater op peil

4 oktober was er een infoavond in de Oranjekerk voor het Kleiwegkwartier, om jullie te informeren over het project 'grondwater op peil!'.
De avond was goed bezocht (zo'n 130 mensen) en er is veel informatie voorbij gekomen. Om alles nog eens rustig na te kunnen lezen is via onderstaande links het verslag van de avond en de presentatie te downloaden.

 

verslag

Presentatie

informatieavond 4 oktober 2017
Rolien van der Laan en Jelle Feenstra aan het woord

Bewonersavond grondwater op peil

Komende woensdag, 4 oktober is er een informatieavond over de nieuwe pilot 'grondwater op peil!'.

Bewoners uit het kleiwegkwartier zijn van harte uitgenodigd in de Oranjekerk, om 19:30.

Zie ook bijgevoegde uitnodiging.

Uitnodiging

LET OP! De raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) vergadert op WOENSdagochtend 7 september 2016

De raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) vergadert op WOENSdagochtend 7 september in de raadszaal van het stadhuis. De vergadering is toegankel k voor publiek. Een afvaardiging van de drie bewonersgroepen vraagt aandacht voor de funderingsrisicogebieden. De hoofdconclusie uit de funderingsonderzoeken, die de afgelopen tijd in het proefgebied hebben plaatsgevonden, zijn niet mals. Eigenaren van circa 800 woningen zullen in pakweg tien jaar funderingsherstel moeten plegen omdat het funderingshout droog staat, tenzij het peil van het grondwater terug te brengen is tot het niveau van voor 1985. Kijk voor tijdstip, agenda en stukken op www.rotterdam.nl en raadsinformatiesysteem.

Stand van zaken voortgang funderingsonderzoeken geactualiseerd

Bij downloads treft u een geactualiseerde stand van zaken over de voortgang van de funderingsonderzoeken aan. We zijn op de goede weg.

Op 16 maart is er een avond voor de contactpersonen aanvang 19:30 uur, locatie speeltuin De Torteltuin (Van Enckevoirtlaan 6, dus niet in de Oranjekerk!)
U bent natuurlijk ook van harte welkom. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Voortgang funderingsonderzoeken de grondwaterstand,
 • Wat doen we er met z’n allen aan
 • Staat het funderingshout al dan niet onder water nu en in de toekomst (meten is weten: monitoren)

Met een hartelijke groet

Ruud van Workum
(projectleider)

Meer artikelen...